LGU Lidlidda Celebrates Indigenous People’s Day Last october 26, 2022 with the theme “Pagtataguyod ng Pamayanang Kultura Para sa Isang Matatag na Bansa”