Ang butihing ama ng bayan ng Lidlidda Abogado Sherwin Pasco Tomas sa kanyang talumpati para sa mga SPES/STES na kung saan ay natapos ng dalawampung araw ng kanilang pakikipagtrabaho sa gobyerno lokal ng Lidlidda. Bahagi ng talumpati ng Alkalde para sa mga SPES/STES…

Dream higher, dream bigger.Despite ti pinagduduma tau ti estado ti biag. Aganus kayo, makisocialize kau kadagiti pada tayo. Let us show to the whole world that we can compit by studying hard. Awan kuma ti mabati, nu mabalin amin tayo kuma ket agkikibin para iti panag rang-ay.

Ti makaanus isut makagun od. Tayo’y lubos na nagpapasalamat sa ating mga kasamahan sa Konseho Municipal nang aking sabihin sa kanila na kami muna ay magsakripisyo ng kaunti para may magamit sa pagtanggap ng lahat ng nagpahayag ng interes upang makipagtrabaho sa atin, agad silang pumayag.